C-Kuldet i åben mælkebar ude i vores have..
3½-4 uge gammel C-Kuld